Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
raudonas
Straipsnelis:
Dauguma ide. k. žodžių, reišk. ‘raudonas’, priklauso veldinių, atspindinčių ide. žodį ‘raudonas’, grupei. Lie. raudonas, raudas, rudas, la. ruds ‘rausvai rusvas’, vėlyv. s. sl. rŭdrŭ (rĭdrŭ, rodrŭ), ryždī, ruměnŭ, (s.-kr. rumen, r. rumjanyj ir t. t.); s. i. (Ved.) rohita-, vėlyv. lohita-, av. raoiδita- (s. i. rudhira- ‘kruvinas’); gr. ἐρυθρός, lo. ruber, rūfus ir t. t.; s. air. rūad, go. rauþs, s. isl. rauðr, s. ang. rēad ir t. t., bendras germ., visi < ide. *reudh-.
Šaltinis:
Buck 1949, 1056
Antraštė:
raudónas
Straipsnelis:
Jotvingių raude ‘raudonas’, plg. lie. raudónas, trm. raũdas.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 78
Antraštė:
raudónas
Straipsnelis:
žr. geltonas
Šaltinis:
Seržants 2003, 113

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas