Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
siuvėjas
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, turintys reikšmę ‘siuvėjas’, kartais yra padaryti iš žodžių ‘rūbai, drabužis’ ar ‘audeklas, medžiaga’ (r. portnoj giminiškas porty ‘rūbai’, s. sl. prŭtŭ ‘audeklo gabalas’ ir t. t.). Tačiau dažniausiai jie siejami su veiksmažodžiu, reiškiančiu ‘siūti’, ‘kirpti’, ‘pjauti’, ‘taisyti, adyti, lopyti’. Lie. siuvėjas: lie. siūti. Plg. s. ang. sēamere < sēam; ang. seam giminiškas s. isl. sauma ‘siūti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 397
Antraštė:
siuvė́jas
Straipsnelis:
S. r. шьвѣя, шьвьць = lie. siuvė́jas, siuvė́ja, siuvi̇̀kis, turintys daug patikimų ide. atitikmenų šaknies lygmeniu, visgi yra izoglosa, ekskliuzyvine darybos prasme (plg. pvz. lo. sutor- su kitu veikėjo pavadinimo sufiksu).
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 25
Antraštė:
siuvė́jas
Straipsnelis:
žr. siūti
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 13–14
Antraštė:
siuvė́jas
Straipsnelis:
žr. artojas
Šaltinis:
Ambrazas 2003, 9
Antraštė:
siuvė́jas
Straipsnelis:
žr. artojas
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 8
Antraštė:
siuvė́jas
Straipsnelis:
žr. siuvikis
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas