Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skliaũstas
Straipsnelis:
žr. skliutas
Šaltinis:
Urbutis 1996a, 85–91
Antraštė:
skliaũstas
Straipsnelis:
žr. skliautas
Šaltinis:
Urbutis 1996b, 217–221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas