Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stáibė
Straipsnelis:
Kai kuriais atvejais Liukkonenas skirtingus baltų kalbų garsų substitutus Pabaltijo finų kalbose aiškina baltų kalbų tarminiais skirtumais, pvz.: bl. dial. garsus *å ar *o < (*a) atspindi suom. koipi ‘kāja’ < *koibē, plg. lie. stáibė + kója, kójė.
Šaltinis:
Vaba 2001, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas