Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sukenkà
Straipsnelis:
Sukenkà, sukienkà ‘sijonas’, plg. le. sukienka : suknia ‘suknelė’ (Borejszo 1990, 180), br. сукенка : сукня ‘t. p.’. Vartojamas apie Druskininkus bei kai kuriose Baltarusijos lietuvių šnektose (DrskŽ 355; LKA I 193). Dar žr. suknẽlė.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 94

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas