Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
druzgė́ti
Straipsnelis:
žr. druzgas
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ II, 403
Antraštė:
druzgė́ti
Straipsnelis:
žr. druska
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 352–354
Antraštė:
druzgė́ti
Reikšmė:
trupėti
Straipsnelis:
Prasl. *druzgati (s. le. druzgać ‘trupinti’, č. druzgati ‘smulkinti’) galima netiesiogiai sieti su lie. druzgė́ti, drùzga, -ė́jo ‘trupėti’. Skiriasi veiksmažodžių leksinė – gramatinė reikšmė (kauzatyvumas ir poveikis objektui). Būtų galima rekonstruoti bl.-sl. verb. *drouzg- / *druzg- ‘trupinti, trupėti’, bet ekspresyvinės asocijacijos su prasl. *drozgati, prasl. *trusk- ir lie. driozgė́ti, driózga; drióskėti, drióskėja / drióska (drioskė́ti) ‘poškėti, bildėti’, tr(i)oškė́ti, tr(i)uškė́ti ir kt. verčia manyti, kad šie baltų ir slavų veiksmažodžiai gali būti savarankiški naujadarai.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 129

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas