Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suti̇̀štinti
Reikšmė:
gerinnen lassen
Straipsnelis:
suiristio- taip taiso, žr. Trautmano Apr. Spr. 442 su liter., užrašymą sutristio E. 692 'Molken, išrūgos', laikydamas tai esant skoliniu iš sl. kalbų (plg. s. sl. сырище 'Käselab', bet le. čia turi serzysko!). Pirsonas AM VII 588 pr. žodį gretina su lie. suti̇̀štinti, tiršti 'dickflüssig werden'; tada reikėtų sutristio ištaisyti į sutirstio, bet neaišku, ar pr. turėję priešdėlį su-.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 318

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas