Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sváinė
Reikšmė:
žmonos sesuo
Straipsnelis:
žr. mėgti
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 80
Antraštė:
sváinė
Straipsnelis:
(Autorius aiškina armėnų kalbos fonetinės sistemos susidarymą, pateikia dėsningus garsų atitikmenis su ide. prokalbe). Ide. *su̯ > arm. kʿ: ide. *su̯enii̯ā > arm. kʿeni ‘žmonos sesuo’ (plg. lie. sváinė).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 70
Antraštė:
sváinė
Straipsnelis:
žr. svainis
Šaltinis:
Benveniste 1969, 330
Antraštė:
sváinė
Straipsnelis:
žr. svainis
Šaltinis:
Pârvulescu 1989, 88
Antraštė:
sváinė
Straipsnelis:
Arm. kʿeni ‘žmonos sesuo’. [Lit.: Hübschmann AG I 503; IF 10 (1899) 47 su nuoroda į Brugmann Grdr. I² 269; Walde-Pokorny vacat, Adjarian VI 1445]. Tai vedinys iš sangrąžinio – savybinio įvardžio šaknies *su̯e-, kaip ir arm. kʿoyr ‘sesuo’ atveju. […] Arm. kʿeni susijęs tik su germ. (s. v. a. ge-swio ‘švogeris, svainis’, v. v. a. ge-swie ‘švogerė, svainė’) ir lie. (sváinė ‘Schwester der Frau’).
Šaltinis:
Solta 1960, 343
Antraštė:
sváĩnė
Straipsnelis:
žr. svainis
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011a, 31

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas