Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
teisùs
Reikšmė:
(ge)recht
Straipsnelis:
žr. teisė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
teisùs
Straipsnelis:
žr. tiesti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 138–139
Antraštė:
teisùs
Straipsnelis:
žr. teisti
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123
Antraštė:
teisùs
Straipsnelis:
žr. taisyti
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254
Antraštė:
teisus
Straipsnelis:
Pagal vadinamąją ruki taisyklę slavų *s virsta *x po r, u, k, i, pvz., […] sl. *tixŭ ‘quiet’, plg. lie. teisus ‘just’.
Šaltinis:
Orr 2000b, 12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas