Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
teĩsti
Straipsnelis:
Lie. teĩsti ‘rechtvertigen’, teisùs ‘recht’ (plg. s. sl. tichъ ‘still, ruhig’), taisýti ‘bereiten, bessern’ (plg. s. r. těšiti ‘trösten’).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas