Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tiesa
Reikšmė:
teismas
Straipsnelis:
tiesa 'teismas' pirmąkart užfiksuotas 1605 m. anoniminiame katekizme. K. Būgos nuomone šis žodis siekia bendrą lie.-la. epochą (plg. la. tiesa 'суд', tiesāt 'судить'). tiesa vartotas teismo sąvokai pavadinti, išnyko turbūt todėl, kad jis buvo nevienareikšmis, reiškė ir 'teismą', ir 'teisybę'.
Šaltinis:
Kašėtaitė 1963, 118
Antraštė:
tiesà
Straipsnelis:
žr. taisyti
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas