Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolì
Straipsnelis:
Gr. τῆλε 'toli, iš toli' […]. Šio seno prieveiksmio daryba su *te nėra paaiškinta [1113], plg. Schwyzer Gr. Gr. 1, 631. Kalbant apie etimologiją, lesbiečių ir beotiečių faktai skatintų iškelti veliarinį žodžio pradžioje, kuris, atrodo, randa patvirtinimą tokiuose Mikėnų antroponimuose kaip qeradirijo, qereqotao (Chadwick-Baumbach 249); dar plg. Lejeune, Mémoires 1, 249 ir 302. Šiomis sąlygomis atstatoma *kwel- , pvz., su s. i. caramá- 'kraštutinis', bet πάλαι negali būti prisimintas, plg. s. u. Antra, Szemerényi, St. Myc. 1, 1966, 41–42, hipotezė abejotina, pagal kurią πηλόι (kuriame kaip ir žodyje πάλαι įžvelgiamas pirmykštis lūpinis) atskiriama nuo τῆλε (kuriame įžvelgiamas pirmykštis dantinis su baltiškais atitikmenimis: lie. tolì ir t. t.).
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1113–1114
Antraštė:
toli
Straipsnelis:
Ide. k. daugiausia žodžių, rešk. 'toli', susiję su būdv. 'ilgas', 'platus' ar prieveiksm. 'prieš, šalia'. Lie. toli, la. tālu: adj. lie. tolus, la. tāls (pr. tāls, tālis 'toliau') gimin. č. otáleti 'vilkinti, delsti', tolesni ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 868–869

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas