Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trỹs
Straipsnelis:
Ide. *trei̯es atliepiamas morfologinėmis formomis su gramatinio laipsnio kamieno priesaga *ei̯ ir nykstamojo laipsnio *i, t.y. *tri-. Bl.-sl. [prok.?] pamatinis laipsnis naudojamas nom. ir gen., o nykstamasis – visoms kitoms formoms. Bet čia yra problemų: sl. kalbose visais atvejais heterosilabinis *ei̯ duoda *ьj, tačiau kai kuriais atvejais galimi ir kitokie morfologiniai aiškinimai (Shevelov PHS, 359–360). Dar labiau abejotina, ar ide. *ei̯ > bl. *ij, o ne *ej (žr. coll. lie.-la. num. trej-). Problemiškas ir lie. gen. trijũ: balsis i čia laikomas morfologinės analogijos rezultatu dėl formų tri- (panašiai, regis, ir sl.).
Šaltinis:
Comrie 1992, 737
Antraštė:
trỹs
Straipsnelis:
[Šio straipsnio tikslas – istoriniu-lyginamuoju požiūriu aptarti baltų kalbų vadinamąją pirminę leksiką, pabrėžiant, pirma, ide. komponentą [t. y. archaiškas leksemas, reikšme ir forma sutampančias su giminiškų kalbų pavyzdžiais] ir, antra, naujus elementus [t.y. baltų-slavų naujadarus, specifinius baltiškus pavadinimus bei slaviškus ir germaniškus skolinius], atsiradusius baltų-slavų epochoje bei atskiros baltų kalbos raidoje]. Lie. trỹs, la. trîs masc., fem. vietoj laukiamos *trei̯-es (≥ s. i. tráyaḥ, gr. τρεῖς), kurios aiškinamos -i- kamieno formų (kaip lie. ãkys) analogija. Neutrum formą rodo trýlika, plg. s. i. trī́, s. sl. tri. Pr. *trīs, gen. *treon (ide. *trii̯om) randame tik pavadinimuose: Tris-kaym, Treon-kaymynwey sigis ‘trium villarum pratum’. Kiti pagrindiniai skaitvardžiai šioje kalboje neužfiksuoti.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 239
Antraštė:
trỹs
Straipsnelis:
Jotvingių triʃ ‘trys’, plg. lie. trỹs, la. trîs.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
trỹs
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160
Antraštė:
trỹs
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami vietovardžiai su *kaim- Semboje. Plg. lie. trỹs, la. trîs, pr. tirts ‘trečias’.
Šaltinis:
Blažienė 1989, 23
Antraštė:
trys
Straipsnelis:
žr. vienas
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas