Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
veblė́ti
Straipsnelis:
[publikuojamas darbas, rengtas apie 1873, kuriame kitaip aiškinama prūsų leksika, pateikta Nesselmano „Thesaurus linguae prussicae“] Su lie. weblù, weblė́ti siejama pr. bebbint, kurio šaknis beb-, dar plg. šs. i. bjebba ‘belfern, blaffen’, olandų babbelen ‘schwatzen, klatschen’.
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 46

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas