Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
velnias
Straipsnelis:
[Plačiame mitologiniame straipsnyje apie vilkus, vilkolakius, minimas ir velnias, jo pavadinimas] s. r. Veles greičiausiai yra ir pavadinimu, ir funkcija giminiškas su lie. velnias [remiamasi Gimbutienė M., The Lithuanian God Velnias, Myth in Indo-European Antiquity …, 1974, 89].
Šaltinis:
Ridley 1976, 328
Antraštė:
vélnias
Straipsnelis:
Iš ide. šaknies *u̯el-/*u̯ol- atsiradusios su mirtimi ir laidotuvėmis susijusios terminų grupės, reiškiančios: mirtis – velionis: toch. A wäl – ‘mirti’, walu ‘miręs’, wlalune ‘mirtis’, luv. ulant- ‘miręs’, s. isl. valar, la. vēļi, velanieši ‘mirusiųjų vėlės’; mirties dievybė: bl. Vels, Vielona (plg. Velnias : vélnias), s. i. Váruṇa (plg. Vǫlundr, Wieland ir kt.): valia (laisvė) – troškimas: r. воля, велеть, lie. vélti, lo. volo, velle, vok. wolen ir pan. (plg. mirties kaip paleidimo į laisvę (valią) įvaizdį).
Šaltinis:
Топоров 1985 (1987), 17–18
Antraštė:
velnias
Straipsnelis:
Lie. velnias (senesnis velinas, velnas), la. velns, gimin. lie. vėlė, la. velis.
Šaltinis:
Buck 1949, 1487
Antraštė:
velnias
Straipsnelis:
žr. velinas
Šaltinis:
Karaliūnas, Sabaliauskas 1969, 117
Antraštė:
velnias
Straipsnelis:
[Aptariami baltų mitologiniai terminai, susiformavę iš šaknies *vel- < *u̯el-.] Šaknis
Šaltinis:
Ivanov, Toporov 1973, 15–27
Antraštė:
vélnias
Straipsnelis:
žr. dievas
Šaltinis:
Топоров 1973, 39
Antraštė:
velnias
Straipsnelis:
žr. velnas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157
Antraštė:
vélnias
Straipsnelis:
žr. vėlė
Šaltinis:
Moszyński 2006, 252

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas