Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vẽlinas
Straipsnelis:
Jis [R. Jakobsonas] ėmėsi nagrinėti rytinių slavų teonimo Velesъ, Volosъ etimologinius ryšius, susiedamas jį genetiškai su lie. vẽlinas, vėlė̃, veliónis, Veliuonà, la. vȩl̃ns, vedų Varuṇa Asura ir kt. Remdamasis kai kuriais šiems dievams mitologinės tradicijos suteikiamais epitetais (plg. vedų „tūkstantakis“ Varuṇa, s. airių fili ‘aiškiaregis, magas’), R. Jakobsonas šių teonimų grupei rekonstravo ide. šaknį *u̯el- ‘зрение, зоркость, прозорливость, прозрение’, kartu visai naujai interpretuodamas ir baltų kalbų duomenis, kurie paprastai yra siejami su ide. šaknimi *u̯el-, reiškiančia ‘mirti’ (plg. toch. A wäl- ‘sterben’, hier. luv. u̯ala(n)da-, uala(n)dala- ‘tot, verstorben, gefallen’ etc.).
Šaltinis:
Karaliūnas, Sabaliauskas 1969, 117
Antraštė:
vẽlinas
Straipsnelis:
žr. velnas
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas