Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vi̇̀ldyti
Straipsnelis:
Arm. gol ‘karštis’, golanam ‘šildytis’. Veikiausiai čia priklauso ir gatǰ ‘drungnas’. [Lit.: (…) Feist³ 575 t.] [299]. Šiam žodžiui nelengva rasti atitikmenų už arm. kalbos ribų. […]. Geriausiai kaip ir Walde-Pokorny rekonstruoti šaknį *u̯el-, kurią galima sieti su ‘šiltas, drungnas’. Be arm. žodžių, ši šaknis glūdi s. isl. ylr ‘šiltas garas’, ylja ‘šilgyti’, s. v. a. wali f. ‘šiltumas, drungnumas, (lo. tepor)’, n. isl. valgr ‘drungnas’, lie. vi̇̀ldyti ‘lauwarm machen’. Mano manymu, labai svarbu remtis arm. forma gatǰ, kuri tęsia šaknį *uel- su priesaga ǰ-, nes tuomet galima reikšmę ‘drungnas’ laikyti arm.-germ.-lie. izoglosa. Priskiriant tokią reikšmę šakniai *u̯el-, išsyk atmetamas bet koks painiojimas su šaknimi u̯el- ‘virti, kunkuliuoti, banguoti’ (apie verdantį vandenį ir kt.). Taip arm. forma gali padėti patikimai nustatyti […] šiaurės ide. grupės šaknį.
Šaltinis:
Solta 1960 298–299

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas