Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viltis
Straipsnelis:
žr. privilti
Šaltinis:
Solta 1960, 452
Antraštė:
vilti̇̀s
Straipsnelis:
Čemodanovo siūlomas atitikmuo s. danų vild ‘noras, troškimas’: lie. vilti̇̀s turėtų būti atmestas, nes lie. vilti̇̀s, matyt, atspindi ide. *wl̥tis kaip ir venetų volti.
Šaltinis:
Polomé 1974, 114
Antraštė:
viltis
Straipsnelis:
Lie. viltis, šalia veiksmažodžio vilti-s, giminiško pa-velti ‘norėti, leisti’, lo. velle ‘norėti’, lo. vulg. *volēre, go. wiljan, s. ang. willan ir t. t., bendras germ., kitur turi reikšmę ‘parinkti, vadovauti’: umbrų veltu ‘diligito’, ekueltu ‘inbeto’, s. i., av. var- ‘parinkti’; kitur kaip ir lie. kalboje – ‘norėti, leisti’, la. vēlēt, s. sl. velěti, visi < ide. *wel-.
Šaltinis:
Buck 1949, 1160–1164
Antraštė:
vilti̇̀s
Straipsnelis:
žr. pavelt
Šaltinis:
Solta 1960, 33
Antraštė:
vìltis
Straipsnelis:
Jotvingių wułd ‘norėti’ sietina su lie. vìltis ‘tikėtis’.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 81
Antraštė:
viltìs
Reikšmė:
cerība
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami la. asmenvardžiai su pirmuoju komponentu al-. Alvils, lie. Al̃vilas < al + vìltis ‘cerēt’, plg. lie. viltìs ‘cerība’.
Šaltinis:
Balode 2001, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas