Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
privi̇̀lti
Reikšmė:
apgauti
Straipsnelis:
Pr. prawilts (neveikiamosios rūšies būtojo laiko dalyvis) 49,₆‘verraten, išduotas’ [ir kt.] : lie. privi̇̀lti, la. vil̂t ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 298.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 289
Antraštė:
privi̇̀lti
Straipsnelis:
Arm. gałt adv. ‘slaptai, paslaptingai’, got, gołoy ‘vagis’, gałt-a-gołi adv. ‘slaptai’, gałtni adj. ‘slaptas, paslėptas’. [Lit.: Hubschmann AG I 431; Meillet Esquisse 49; Adjarian II 247 tt. Nors Meillet'o (MSL IX 150) pateikta etimologija Hübschmanno laikoma nepatikima, o Walde-Pokorny jos apskritai nemini, vis dėlto nėra abejonės, kad čia kalbėtina apie svarbią arm.-bl. giminystę. Ją įrodo jau Adjariano pateikta dialektinė medžiaga, kur minimos *gol, *gel, *gal tipo formos, o jas galima laikyti tik ide. ablautinėmis formomis: o-laipsnio, e-laipsnio, R-laipsnio ̯l̥. Baltų kalbų formos yra e-laipsnio, ir R-laipsnio, bet ne o-laipsnio: plg. la. wilt ‘apgauti’, welts ‘bergždžias, tuščias’, lie. pri-vi̇̀lti ‘betrügen’, viltis ‘Hoffnung’, veltui̇̃ ‘frustra’ [453], pr. prawilts ‘išduoti’¹ [¹ Semantines paraleles tarp sąvokų „vagis“ ir „slaptas“ pateikia Hübschmannas: got. þiubs ‘vagis’ : furtim ‘slapta, vogčiomis’ ir kt.]. Plg. G. Bolognesi, Aevum XXIII (1949) 125 tt.
Šaltinis:
Solta 1960, 452–453

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas