Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výtulas
Straipsnelis:
Oset. wīdyg/wedug, jedug ‘šaukštas’. Kilęs iš *waituka-. Iš pamatinio *wai-, ide. *wei- ‘vyti, lenkti’ ir pan. kaip ir su formantu -ti- (*waiti- ‘vyti, lenkti’ ir pan.), taip ir su formantu -tu- buvo pasidaryti įvairūs vediniai; plg. s. sl. větvь, r. ветвь, pr. witwan, la. vîtuõls ‘kardas, vytelė’, lie. výtulas, vytùvai, gr. ἴτυς ‘lankas, išlenkimas; ratlankis’. Tikriausiai oset. wīdyg išeities tašku reikia imti reikšmę ‘karklas’: daiktas buvo pavadintas pagal medžiagą – ‘gaminys iš karklo’. Dėl semantikos plg. s. i. dāru- ‘medis’ iš jo darvi- ‘šaukštas’; s. sl. lъžica, s. r. лъжька, r. ложка [107] susiję su лоза¹ [¹ Labai abejotinas žodžio ложка etimologijas žr.: Vasmer REW II 53 (su neegzistuojančiu oset. alịgdịn ‘daryti įrėžius’)] - Tomaschek (799, 855) wīdyg kildina iš pamatinio *wad- ‘vesti’ ir gretina su Pamyro v. wadh, Pamyro s. wiédh ‘rankena’, o taip pat su s. i. vadha- ‘Streitkolben; Wurfkeule’. Nekalbant apie ginčytiną semantiką, balsiai (osetinų kalbos žodžio) tokiai etimologijai stoja skersai kelio. Dar žr. wīdag ir wīs.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 107–108
Antraštė:
vytū́las
Reikšmė:
Bund (Stroh…)
Straipsnelis:
žr. vytis
Šaltinis:
Blažek 2001b 49–50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas