Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šẽkštis
Straipsnelis:
Prasl. šestъ (< *xek–stъ). R. шест, шост ‘ilga šatra, kartis’, br. шост ‘kartis’ ir kt. Prasl. šestъ genetiškai siejamas su lie. šẽkštis (< prabaltų šek–stis ‘medinis šakės su lenktais dantimis, kartis obels šakoms paremti’, s. air. cecht (< prakeltų ken-k-tu) ‘žagrė’. Tokiu būdu nustatomas atitikimas [121]: prasl. x - lie. š - air. k, o tai liudija buvus ide. (ide. *k̂ek-st- [122].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 121–122
Antraštė:
šẽkštis
Reikšmė:
medinės šakės pelams grėbti
Straipsnelis:
Žr. šiekšta.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 300
Antraštė:
šẽkštis
Straipsnelis:
G. A. Iljinskis bei G. Petersonas r. шест, (br. шост) kildina < ide. *khĭd-to- (s. i. khidáti ‘drasko, slegia’). Patikimesnę etimologiją siūlo K. Būga (К. Буга. Baltica в ‘Праславянской граммат. Г. А. Ильинского. - ‘Archivum philologicum’ I, 1930, 58–59; perspausdinta RR I 599). Minėtą r. žodį, kaip ir lie. šẽkštis ‘ramstis, kartis’, pr. saxto ‘rąstas’, K. Būga kildina iš ide. *ksek-st-, o atrodo giminiškus šiems žodžiams lie. šakà, šãkės, la. sekumi ‘mėšlamėžės šakės’< *ksek-, *ksok-, lie. šatrà ‘kartis’ < *kset-.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 217
Antraštė:
šẽkštis
Straipsnelis:
Prasl. šestъ (< *xek–stъ). R. шест, шост ‘ilga šatra, kartis’, br. шост ‘kartis’ ir kt. Prasl. šestъ genetiškai siejamas su lie. šẽkštis (< prabaltų šek–stis ‘medinis šakės su lenktais dantimis, kartis obels šakoms paremti’, s. air. cecht (< prakeltų ken-k-tu) ‘žagrė’. Tokiu būdu nustatomas atitikimas [121]: prasl. x - lie. š - air. k, o tai liudija buvus ide. (ide. *k̂ek-st- [122].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 121-122
Antraštė:
šẽkštis
Reikšmė:
medinės šakės pelams grėbti
Straipsnelis:
žr. šiekšta
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 300
Antraštė:
šẽkštis
Straipsnelis:
G. A. Iljinskis bei G. Petersonas r. шест, (br. шост) kildina < ide. *khĭd-to- (s. i. khidáti ‘drasko, slegia’). Patikimesnę etimologiją siūlo K. Būga (К. Буга. Baltica в ‘Праславянской граммат. Г. А. Ильинского. - ‘Archivum philologicum’ I, 1930, 58–59; perspausdinta RR I 599). Minėtą r. žodį, kaip ir lie. šẽkštis ‘ramstis, kartis’, pr. saxto ‘rąstas’, K. Būga kildina iš ide. *ksek-st-, o atrodo giminiškus šiems žodžiams lie. šakà, šãkės, la. sekumi ‘mėšlamėžės šakės’< *ksek-, *ksok-, lie. šatrà ‘kartis’ < *kset-.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968), 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas