Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiurštolius
Straipsnelis:
šiurštolius ‘prijuostė, odinė prijuostė’, plg. Rytų Prūsijos vok. šoršt ‘prijuostė’. K. Alminauskio nuomone, padarytas su lietuviška priesaga, plg. senõlis, senõlius (Alm. 127; FrnW 995). Randamas kai kuriuose XIX–XX a. žodynuose (MŽ 283, 426; N 524; KŽ 2416). Dar žr. žiurstas, žiurstolius.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas