Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žãliaukės
Reikšmė:
žalumynai, žaliai nudažantys vandenys
Straipsnelis:
Retą tarminį br. шалягí ‘maurai, plūdenos, žolės, augančios vandens paviršiuje’ pagal semantiką ir kamieno struktūrą galima vadinti lituanizmu ir priskirti prie žãliaukės ‘žalumynai, žaliai nudažantys vandenys’, žãliaukos ‘sutrintų vaisių sultys; neprinokę vaisiai’ kamieno vedinių. Tai patvirtina nustatytas dėsnis br. я < lie. iau bei kai kuriems baltarusių žodžiams būdinga skardžiųjų ir dusliųjų priebalsių kaita (pvz., ž : š bei š : ž), vadinasi, br. шалягí (: < *жалякí < *жаляўкí < lie. žãliaukės, žãliaukos).
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas