Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apdrùsti
Straipsnelis:
Pr. draudieiti ‘kliudyti’, ‘drausti’ šakniai paaiškinti galima remtis papildomais faktais: lie. -drùsti (apdrusti), -drunda, -drudo ‘apraminti, apdrausti’ ir pan. Galima nurodyti ir slavų pvz.: č. drdati, drndati (se) ‘traukyti’, ‘kretėti’; ‘apkalbėti’ ir pan.; slovk. drdla ‘bambėti’, bulg. дръ̀дра, дърдоря, slov. drdrati ir pan. Sl. drd- (drnd-) ir fonetiškai, ir semantiškai siejasi su bl. drund-; būtent tokia forma galėjusi duoti ir *drъd- > drd-, ir *drnd. Dar įdomesnis šiuo atžvilgiu iki šiol neaiškus r. dial. друд, дрýда ‘burtininkas, -ė’. Jais remiantis, atstatoma šaknis *droud- (: bl. draud-, reiškianti ‘apkalbėti’,‘bambėti’, ‘dainuoti ypatingu būdu’, ‘kretėti’ ir pan. Iš dalies galima palyginti draudė́jas ir ypač apdraudė́jas. Toponiminis ir antroponiminis šaknies draud- vartojimas, atrodo, patvirtina tai, kas pasakyta.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 367–368

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas