Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
arẽlis
Reikšmė:
erelis, plėšrus, stiprus, lenktu snapu vanagų šeimos paukštis
Straipsnelis:
Het. hara(h)- (c.) ‘erelis’ [138...] yra n-kam. [139] ir kaip faunos atstovo pavadinimas yra panašus į tipą aliya(n)- ‘stirninas, laukinis ožys, stirnos patinas’ (giminiškas su s. bažn. sl. jelenĭ, lie. élnis, vels. elain, gr. ἔλαφος ‘elnias’, ang. elk, etc.). Het. hara(n)- krenta į akis apžvelgiant het. kalbos n kamieno žodžius, nes pastarojo ide. kilmė aiški. Het. leksema panašiausia į germ. *ar(a)n- (plg. go. ara ‘erelis’, nom. pl. arans, atitinka het. hāranis < *H₁órones) ir toliau s. isl. örn < *arnu- ‘erelis’, gr. ὄρνεον, ὄρν-ῑθ- (dorėnų ὄρν-ῑχ-) ‘paukštis’. Kiti giminiški žodžiai (s. bažn. sl. orĭlŭ ‘erelis’, pr. arēlis, lie. arẽlis ar erẽlis ‘plėšrus, stiprus, lenktu snapu vanagų šeimos paukštis’, s. air. irar ar ilar, vels. eryr ‘erelis’, arm. oror ‘žuvėdra’) yra įvairiais būdais dėl asimiliacijos virtę r ar l kamieno.
Šaltinis:
Puhvel HED III, 137–139
Antraštė:
arẽlis
Reikšmė:
erelis
Straipsnelis:
Gr. ὄρνις, ὄρνεον ‘paukštis’ [822…]. Ὄρν-ῑ-ς yra mot. g. šaknis su -ῑ-, prie kurio linksniavimo patogumui pagal dialektus pridėta priesaga -θ- arba -χ-. Neutrum ὄρνεον turi turėti priesagą *-eyo-, reiškiančią medžiagą, tai yra daiktavardžiu tapęs būdvardis, kuris iš pradžių buvo vartojamas neutr. pl. (Risch, Worth der homerischen Sprache, § 49a; Chantraine, La Formation des noms en grec ancien, 1933, 62); Wackernagel, Sprachliche Untersuchungen zu Homer, 1916, 165, išn. 1, kuris atstato *-newo- yra mažiau patikima. Gr. žodžio šaknį randame het. ir germ. erelio pavadinime: het. har-aš-, gen. haranaš, dėl kaitos plg. Benveniste, Origines de la formation des noms en indoeuropéen, Paris, 1935, 24; germ. kalbose – go. ara (gen. *arins), s. š. germ. are ir ǫrn- (iš *arn-u su galūne u), anglosaksų earn, s. v. a. aro, aru. Paraleliai baltų ir slavų kalbose egzistuoja formos su l ir su skirtingais balsiais: lie. erẽlis, arẽlis, la. ḕrglis (iš *ḕrdlis, s. sl. orĭlŭ ‘erelis’; žr. Pokorny IEW, 325t., kuris taip pat prideda ir keltų faktus, kaip s. air. ilar*eriro. Dėl laringalinės analizės sunkumų, plg. Beekes, Laryngeals, 130.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 822–825
Antraštė:
arẽlis
Straipsnelis:
žr. erelis
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 221; Endzelīns DI IV(2), 177; Топоров ПЯ A–D, 101–102; Eckert 1963, 882
Antraštė:
arẽlis
Reikšmė:
Adler
Straipsnelis:
žr. aras
Šaltinis:
Eckert 1969, 9
Antraštė:
arẽlis
Reikšmė:
eagle
Straipsnelis:
žr. erelis
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–7
Antraštė:
arẽlis
Reikšmė:
orzeł
Straipsnelis:
žr. aras
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas