Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bãjinti
Reikšmė:
pasakoti, šnekėtis
Straipsnelis:
Lie. bãjinti paskolintas iš slavų k., plg. s. sl. bajiti ‘juokauti, kalbėti’, le. dial. baić ‘kalbėti’, r. dial. ба́ить, čia gal dar s.-kr. bájiti, bájīm ‘žiovauti’. Iš šaknies ba-, plg. bajati : bajiti, abiejų žodžių reikšmė ta pati.
Šaltinis:
SłPr I, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas