Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dažnai
Straipsnelis:
Ide. kalbų sąvoka ‘dažnai’ gali būti reiškiama žodžių junginiu ‘daug kartų’, kitas semantinis šaltinis – žodžiai, reiškiantys ‘tankus, susispietęs, susigrūdęs’ ar ‘krūva, šūsnis’. Lie. dažnai : dažnas, giminiškas la. dažs ‘daug, daugelis’, pr. ko-desnimma ‘taip dažnai kaip’; šakniniai ryšiai neaiškūs.
Šaltinis:
Buck 1949, 986

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas