Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
žr. dauba
Šaltinis:
Windekens 1976, 507–508
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Windekens 1976, 507–508
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
žr. duoba
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 242
Antraštė:
duobė̃, dúobė
Straipsnelis:
žr. duobti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 241–242
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
Akūtas lie. tarm. d-úo-bę (= lie. tarm. d-uõ-bę) ir la. tarm. d-uô-bjš (= la. tarm. d-ùo-bjš) yra atsiradęs dėl metatonijos iš cirkumflekso; tikėtina, ne anksčiau nei toje epochoje, kai lietuviai ir latviai vartojo monoftongizuotą uou-diftongo.
Šaltinis:
Мажюлис 1967, 31
Antraštė:
duobė̃
Straipsnelis:
žr. dumbė
Šaltinis:
Blažek 2002a, 23–24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas