Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
duõbti
Straipsnelis:
žr. dubti
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 356–359
Antraštė:
dúobti
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Windekens 1976, 507–508
Antraštė:
duõbti
Straipsnelis:
žr. duoba
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 242
Antraštė:
duõbti
Straipsnelis:
žr. duobas
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 243
Antraštė:
duõbti, dúobti
Reikšmė:
daryti įdubimą; skobti; plėšti; mušti, galabyti
Straipsnelis:
Lie. duõbti ‘daryti įdubimą; skobti; plėšti; mušti, galabyti’ = la. dùobt ‘aushöhlen, schrapen’ giminiški lie. duobė̃, la. dùobe, kurių pirminė reikšmė buvo ‘iškąsta, išduobta vieta’. Ir tik vėliau, matyt, šiuo žodžiu imta analogijos keliu vadinti ir tokias natūralias gilesnes vietas, kaip duburiai žemės paviršiuje ar žmogaus kūne. Kad lie. duobė̃ susijusi su lie. duõbti rodo ir priegaidės: abu greta cirkumflekso (plg. lie. acc. sg. duõbę, la. dùobe ir duõbti, dùobt) turi nors ir retai, akūtą (plg. dúobė, duobė̃, acc. sg. dúobę, duôbe ir dúobti). Tai, kad lie. duobė̃ vartojama visame lie. k. plote, o duõbti – tik aukštaičių tarmėse, leidžia spėti, kad lie. duõbti yra denominatyvas.
Šaltinis:
Karaliūnas 1970a, 241–242
Antraštė:
duõbti
Straipsnelis:
žr. gubyti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 208
Antraštė:
dúobti
Straipsnelis:
žr. dubus
Šaltinis:
Young 2008a, 207–208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas