Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
élksna
Reikšmė:
alder thicket, marsh, dale
Straipsnelis:
žr. alksna
Šaltinis:
Derksen 2002a, 5–6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas