Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grùmodà
Reikšmė:
banda; daugybė (žmonių), minia
Straipsnelis:
Bandos reikšmę turi grùmoda (Jieznas), šalimais dar pažįstamas reikšme ‘daugybė (žmonių), minia’ (Prienai). Tai veikiausiai skolinys iš le. gromada ‘daugybė, minia; (sen.) krūva, malka; (trm.) avių kaimenė’ tarminės (ir sen.) formos grumada (grómada). Iš to paties šaltinio, matyt, reikia kildinti LKŽ III registruojamus kitus (irgi sporadiškus) variantus grumodà, (grumõdą), grùmada ‘minia, pulkas’, grùmadas ‘t. p.’, grùmodas ‘būrys (paršiukų); spiečius (musėlių)’, nors E. Frenkelio ir F. Slavskio etimologijos žodynuose čia norima įžiūrėti iš seno einančią giminystę. J. Otrembskiui lie. grumada(s) buvo skolinys, kurio -um- gal esąs dėl lie. grùmti poveikio. Kildinant ne iš le. gromada, kaip kad darė Otrembskis, o iš tarminės lyties grumada (grómada) papildomas -um- aiškinimas pasidaro nebereikalingas.
Šaltinis:
Urbutis 1972d, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas