Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gur̃sti
Straipsnelis:
žr. gurstas
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 350
Antraštė:
gur̃sti
Reikšmė:
geibti, nykti, gaišti
Straipsnelis:
žr. gurti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 346–348
Antraštė:
gur̃sti
Straipsnelis:
Gur̃sti (-sta, -do) ‘gaišti, trukti; menkti, silpti, dvėsti, stipti; nykti, dingti’, kitur dar ‘tingėti’ (žr. DŽ, LKŽ) žinomas rytų aukštaičiams. E. Frenkelis gur̃sti siejo su gr. βραδύς ‘lėtas, tingus’ (KZ LXIX 76 tt.), tačiau tai klaidinga. Plg. la. gurt (gurst, gura) ‘silpti, (nu)vargti, glebti; rimti, ščiūti’, gurds (gurdens) ‘nuvargęs, suglebęs, silpnas’; taip pat gur̂ste ‘tinginys’, gur̂k̡is ‘tinginys, dykaduonis’ ir kt. Tačiau pastarieji galėtų priklausyti ar bent būti paveikti guôrîtiês ‘kraipytis, raivytis, svirduliuoti, krypuoti; gaišti, delsti, dyluoti’, guoris ‘kas krypuodamas vaikšto; drimba, tinginys’ žodžių grupės. Dar plg. gùrti.
Šaltinis:
Urbutis 1997b, 235–236, 239, 242–244

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas