Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gýti
Reikšmė:
recover, get well
Straipsnelis:
Illič-Svityč rekonstruoja (1971, 299, nr. 168) nostratinę šaknį *kojHa, reiškiančią ‘riebus’[…] ir ‘sveikas’, remdamasis ide. šaknimi *gᵘ̯eih₃- / *gᵘ̯i̯eh₃-, kaip paprastai manoma, reiškiančia ‘gyventi, būti gyvam’[…] ir kai kuria uraliečių medžiaga, […] rodančia reikšmę ‘riebus’. Bet šio siejimo semantinis pagrindas yra neįtikinantis […]Illič-Svityč cituoja bl.-sl. ir keltų medžiagą (s. bažn. sl. žiti ‘gyventi’, bulg. gojá (caus.) ‘penėti’, le. goić ‘gydyti’, lie. gýti ‘recover, get well’, la. dzît ‘t. p.’; s. korn. buit, bret. boed ‘maistas’) ir komentuoja: senovinės reikšmės ‘būti sveikam, būti nupenėtam’ pėdsakai dar žymūs bl.-sl. ir keltų kalbose“. Bet tai gryna fantazija. Forma kaip lo. vīctus ‘maistas’, kuri[…] remiasi dalyviniu veiksmažodžio vīvō ‘gyvenu’ kamienu, rodo, kad keltų formos, irgi besiremiančios to- dalyviais, neatspindi nieko semantiškai pirminio; o bl.-sl. faktai lengvai išvedami iš reikšmės ‘gyventi’. Žr. toliau archajišką būdvardį, išplėstą u-, *gᵘ̯ih₃-u̯(-)o- (lo. vīvus, skr. jīvā́-), kuris bl.-sl. (s. bažn. sl. živъ, lie. gývas) ir keltų (valų byw) kalbose reiškia ‘gyvas (alive)’ (ne *‘nupenėtas, riebus; sveikas’ ir t. t.).
Šaltinis:
Vine 1991, 13
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
Paraleliniai kamienai su *o ir vokalizmu galbūt įvairūs dariniai. Senesni yra su *o, atspindintys galinio laringalinio dėsningą išnykimą šaknyje prieš balsį. Viena iš tokių porų yra *gojiti – *gajiti (iš *žiti, plg. č. žíti, lie. gýti, la. dzît).
Šaltinis:
Варбот 1984, 38
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 217
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
žr. gyvuoti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E-H, 254–255
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
žr. gilė
Šaltinis:
Orel 1988, 112
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160
Antraštė:
gýti
Reikšmė:
sveikti
Straipsnelis:
žr. gyvas
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 83
Antraštė:
gýti
Straipsnelis:
S. i. yra šešios dėmens -īv- šaknys. Visoms joms būdinga ta pati raida: šaknis -Hi-prezensas → daiktavardis su formantu -u- → vardažodinis veiksmažodis. Pavyzdžiui, protoide. *gʷh₃-i-u- ‘gyventi’: vienintelė pirminio in.-ir. veiksmažodinio i- darinio liekana – n. av. jiɣaēša < *jiɣaiiaēša ‘gyventi’, nurodanti kamieną *gʷi-gʷh₃-oi-. i-prezensas taip pat atspindimas arm. keam ‘gyventi’, gr. βέομαι ‘likti gyvam’, lie. gýti, s. sl. žiti ‘gyti, gyventi’. Šaknies paradigma greičiausiai buvo *gʷh₃-ei- / *gʷh₃-i-C > *gʷh₃ei- / *gʷih₃-C. Dėl šaknies plg. gúotas.
Šaltinis:
Lubotsky 2011, 111–112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas