Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
káitėti
Reikšmė:
stokoti, trikdyti
Straipsnelis:
Pr. ankaitītai ‘sutrikdyti’ Schmalstieg Old Prussian, 1973,197 sieja su pr. quoitē ‘norėti’ ir toliau – su lie. káitėti ‘stokoti, trikdyti’ ir la. kaitēt ‘kenkti’. Tačiau šis ryšys yra abejotinas dėl keleto priežasčių (p. 90). Siejant pr. ankaitītai su rytų baltų veiksmažodžiais, galima naujai jį paaiškinti. Dėmesys kreiptinas į la. kai̇̃tēt ‘kenkti’, kai̇̃te ‘žala, pakenkimas’ (žr. ME II 135–136, plg. lyvių kait ‘kenkti’); lie. káitėti ‘kliūti, kliudyti, kenkti, negera būti’, kaità ‘kitimas’ ir pan. Šių žodžių reikšmė tiksliai atitinka vo. anfechten, kuri perteikiama prūsiškuoju žodžiu. Atstatoma ide. *kai-, *ki- ‘karštis’ ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 89–90
Antraštė:
káitėti
Straipsnelis:
žr. kviesti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 367–372
Antraštė:
káitėti
Reikšmė:
to lack, to be wanting; to worry
Straipsnelis:
Pr. quaits paprastai kildinamas iš ide. šaknies, taip pat randamos s. i. kēta-ḥ ‘will, desire’, lo. invitō ‘I invite’, lie. kviẽsti ‘to invite’. Pirmąsias tris žodžio raides galima interpretuoti kaip ka-. Taigi pr. poquoitēts interpretuotinas kaip pakaitēt(a)s, o atkuriamas veiksmažodis *kaitēt būtų susijęs su lie. káitėti ‘to lack, to be wanting; to worry’.
Šaltinis:
Schmalstieg 1969, 164–166
Antraštė:
káitėti
Reikšmė:
to lack, to be wanting
Straipsnelis:
žr. kviesti
Šaltinis:
Schmalstieg 1997, 252–253
Antraštė:
kaitė́ti
Reikšmė:
заботить, печалить…
Straipsnelis:
žr. kaita
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 206—207

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas