Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kárka
Reikšmė:
kiaulės kojos dalis
Straipsnelis:
Alb. krah, -u m., pl. ‘ranka, petys, nugara, sparnas, pusė’, pasak Meyer’io [...] siejamas su slavų bulg. krak- ‘koja, pėda’, lie. kárka ‘kiaulės kojos dalis’.
Šaltinis:
Euler 1985a, 111
Antraštė:
kárka
Straipsnelis:
žr. karti
Šaltinis:
Trubačev 1959, 83–84
Antraštė:
kárka
Reikšmė:
kojos dalis, blauzda (gyvulių ir vabzdžių)
Straipsnelis:
Absoliutus sinonimas prasl. tragъ ‘koja, žingsnis’ yra prasl. korkъ : bulg. крак ‘koja’, крача ‘žingsniuoti’, mak. крак ‘koja’, s.-kr. крȃк ‘koja’, slov. krȃk taip pat ir kt. Rytų slavų atitikmenys atstovauja tik formai okorkъ ‘kumpis’, o vakarų slavų formos ne visai aiškių santykių – le. krok ‘žingsnis’ ir č. krok ‘t. p.’. Bet kuriuo atveju prasl. korkъ ‘koja’ turi reguliarų atitikmenį lie. kárka ‘kojos dalis, blauzda (gyvulių ir vabzdžių)’. Jis vėliau buvo išstumtas naujadaro lie. kója, la. kāja [46]. Šitaip prasl. korkъ ir jo vediniai priskiriami baltiškajam ingredientui.
Šaltinis:
Мартынов 1983, 45–46
Antraštė:
kárka
Straipsnelis:
[Straipsnyje norima atskirti kitų kalbų leksinius ingredientus nuo šalia egzistuojančių pačių slavų absoliučiųjų sinonimų praslavų leksikoje]. Prasl. tragъ ‘koja, žingsnis’ ir visi tos reikšmės slaviškieji žodžiai semantiškai tiksliai sutampa su keltų forma (trăg), kuri, lyginant su slavų formomis, yra tik sutrumpėjusi. Absoliutusis sinonimas yra prasl. korkъ : bulg. крак ‘koja’, крача ‘žingsniuoti’, mak. крак ‘koja’, s.-kr. крȃк ‘koja’ [183], slov. kràk ‘koja’, rytų slavų okorkъ ‘kumpis’; le. krok ‘žingsnis’, č. krok ‘t. p.’. Prasl. korkъ ‘koja’ baltiškasis atitikmuo yra lie. kárka ‘kojos dalis, blauzda (gyvulių ir vabzdžių)’ (prasl. korkъ baltiškasis atitikmuo žmogaus kūno daliai pavadinti buvo išstumtas naujadaro – lie. kója, la. kãja). Prasl. korkъ ir jo vediniai reikšme ‘koja, žingsnis’ priskiriami prie baltiškųjų ingredientų.
Šaltinis:
Мартынов 1982, 182–183
Antraštė:
karka
Reikšmė:
karksinti višta
Straipsnelis:
žr. karkti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 323–325
Antraštė:
kárka
Reikšmė:
(kiaulės) kojos dalis
Straipsnelis:
žr. karti
Šaltinis:
Trubačev 1959, 83–84
Antraštė:
kárka
Reikšmė:
kiaulės, avies staibis, kojos linkmuo, koja nuo kelio iki storumos
Straipsnelis:
žr. kartis
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 232–233
Antraštė:
karka
Reikšmė:
kojos dalis, blauzda (gyvulių ar vabzdžių)
Straipsnelis:
žr. naga
Šaltinis:
Мартынов 1982, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas