Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kiáušė
Reikšmė:
kaukolė
Straipsnelis:
F. Miklošičiaus bandymas r., ukr. чáша ‘kaušas, dubuo’, br. чаша, s. sl. ЧАША ‘ποτήριον’, s.-kr. ча̏ша, slov. čáša, č. čiše [ir kt.] gretinti su pr. kiosi ‘taurė’, lie. kiáušė ‘kaukolė’, la. kausis ‘t. p.’ nepasiteisina [190…191]. Minėtas sl. kalbų žodis remiasi iran. forma, kurią pratęsia pers. kace ‘puodelis, indas’ (skolintasi buvo per kalbą tarpininkę).
Šaltinis:
Добродомов 1968 (1971), 189–191
Antraštė:
kiáušė
Reikšmė:
kiaušas
Straipsnelis:
Albanų kalbos duomenys -d (po balsio) istorijai nagrinėti yra apriboti paveldėtais pavyzdžiais [251] Alb. kuth, kudhi < *ku-dh-os, gr. κεῦ-θ-μα ‘saugykla, duobė’, lie. kiáušė ‘kiaušas’, skr. kośa-ḥ, koṣa-ḥ ‘rezervuaras, statinė’ (Jokl, Linguistisch-kulturologische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen, Berlin, Leipzig, 1923, 98t.).
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 250–251
Antraštė:
kiáušė
Reikšmė:
kaukolė
Straipsnelis:
Lie. kiaušė, la. kauss giminiški skr. koça ‘dėžė’, visi jie kilę iš *keu-k, tos pat, tik pailgintos ide. *(s)keu-, paralelios *keu-s- > s. isl. hauss ‘kaukolė’ ir t. t. Žr. kaukolė
Šaltinis:
Buck 1949, 214

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas