Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kr(i)áuti
Straipsnelis:
[Aptariama bl. ir sl. kalbų pirminių veiksmažodžių, kurių ide. šaknies baigmuo *˚eu-, *˚eHu-, *˚euH-, aktyvinių prezensų ir aoristų raida, žr. Villanueva Svensson 2011, 317ff.] Pradžios dėmens palatalizacija nurodo pirminį pamatinio laipsnio i̯e/o-prezensą ir / arba pamatinio laipsnio aoristo-bendraties kamieną. Kur palatalizacijos nėra – ten pamatinio laipsnio tematinis prezensas, nulinio laipsnio prezensas arba nulinio laipsnio aoristo-bendraties kamienas. Rekonstruojama bl.-sl. prez. paradigma *˚ā̆u̯- i̯e/o-: aor.-bendraties *˚ū-/ ˚uu̯-: lie. kr(i)áuti, kr(i)áuja, kr(i)óvė, la. kŗaũt (kraut), kŗaũju, kŗãvu () ‘(pri)krauti’ su variantais; sl. *kry̋ti, *kry̋jǫ AP a ‘(už)dengti, slėpti(s)’ (s. sl. kryti, kryjǫ, sr.-kr. krȉti, krȉjēm, r. kryt̕, króju). Ide. *kreuH- (LIV, 371): s. i. hrēodan ‘(už)dengti’.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 212–213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas