Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
medžioti
Straipsnelis:
Daugely ide. kalbų veiksmažodžiai ‘medžioti’ yra kilę iš bendresnių sąvokų: ‘gaudyti’, ‘bandyti sučiupti’ ir t. t. Kitose ide. kalbose šie veiksmažodžiai sietini su sąvokomis ‘laukinis gyvulys’, ‘miškas’, ‘naudoti šunimis’ ir t. t. Lie. medžioti, la. medīt kilo iš lie. medis (ankstesnė reikšmė ‘miškas’), la. mežs ‘miškas’. Plg. isp. montear ‘medžioti’ (: isp. monte ‘kalnas, miškas’).
Šaltinis:
Buck 1949, 191
Antraštė:
medžióti
Straipsnelis:
Baltų kalbose šis veiksmas yra susiję su leksema „miškas“, o kitose šiaurės slavų (br., le., ukr.) kalbose – su „laukas“. [Dar žr. medė]
Šaltinis:
Непокупный 1967, 77–79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas