Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nir̃sti
Reikšmė:
labai norėti
Straipsnelis:
žr. narsa
Šaltinis:
Urbutis 1975, 97–98
Antraštė:
nir̃šti
Straipsnelis:
žr. nertėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 82–83
Antraštė:
nir̃sti
Straipsnelis:
žr. nertėti
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 145–146
Antraštė:
nir̃sti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateiktas lie. nir̃sti (nirstù, praet. nirt-aũ) ‘labai supykti, niršti, siausti, šelti’, nartìnti ‘wütend machen’, pr. nertien ‘pyktis’ turbūt siejasi ne su nóras ‘Wille’, ἀνήρ ‘Mann’ etc. (taip žodyno autorius), o pirmiausia su vok. Zorn, ol. toorn, s. ang. torn. Germ. kalbose vykusi n-t metatezė (šaknis *tern- prieštarautų taisyklėms).
Šaltinis:
Machek 1966, 171
Antraštė:
nir̃šti
Reikšmė:
įsnisti
Straipsnelis:
žr. nartint
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 400
Antraštė:
nir̃sti
Reikšmė:
smarkiai pykti…
Straipsnelis:
žr. nartus
Šaltinis:
Vanags 1994, 42
Antraštė:
į-nir̃šta
Straipsnelis:
žr. įnartinti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184
Antraštė:
į-nir̃sta
Straipsnelis:
žr. įnartinti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas