Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavė́nė
Straipsnelis:
[Recenzuojamas K. Karulio Latvių kalbos etimologijos žodynas.] La. ēna ʻтеньʼ įprasta laikyti atsiradusiu iš paēna ʻt. p.ʼ < *pavēna, plg. pavēnis, lie. pavė́nė ʻзатененное место, беседкаʼ, toliau iš la. pavēja ʻбезветренное местоʼ, la. vējš. Priimti tokį aiškinimą K. Karuliui trukdo tai, kad jis nepaaiškina la. ēna ir rus. тень ryšio, taip pat la. tarm. tēne ʻпленкаʼ, kuriuo K. Karulis neabejoja. Kad būtų įveiktas šis sunkumas, la. ēne siūloma laikyti iranizmu, tiksliau – paskolintu iš iran. *ēn. Tačiau la. atēna ʻтеньʼ, „iranizmo“ derivatas, pagal K. Karulį, galėtų jau būti baltizmas. Tačiau ēna tradicinė etimologija neprieštarauja „iranietiškai“ etimologijai. La. ēna, atrodo, gali sutapti, todėl, viena vertus, yra iranizmas, kita vertus – ēna < paēna. Tačiau ēna gali slypėti ir daugelis kitų etimonų, pvz., *ēn ʻвот, смотриʼ (Pokorny I, S. 314; tada ʻтеньʼ < ʻвот, теньʼ)? Šis palyginimas yra pranašesnis tuo, kad turi realų pamatą *ēn-, o ne iran. *ēn- < ide. *ain-.
Šaltinis:
Аникин 1988-1996 (1997), 376

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas