Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiaurė̃
Reikšmė:
skylėtas luotas
Straipsnelis:
žr. kiurti
Šaltinis:
Варбот 1985 (1988), 23
Antraštė:
skiaurė̃
Reikšmė:
kiaura valtis
Straipsnelis:
Gr. a-scyron ( ἄσκυρον, Diosc. 3,155) jonažolės (hypericum perforatum) pavadinimas. Remiantis mažais gausiais šio augalo lapų įdubimais, jis galėjo nusakyti tą patį augalą kaip ir pranc. žodis millepertuis. Iš tiesų jis turi ide. šaknį skeu- ‘pramušti skylę’ (Pok. 954), iš kur ir lie. skiaurė̃ ‘kiaura valtis’, kiáuras, gr. σκῦρος ‘instrumentas akmenims pramušti’ ir t. t. Žodžio pradžios a yra gerai žinomas priešdėlis (žr. hypericum).
Šaltinis:
Carnoy 1959, 41
Antraštė:
skiaurė̃
Reikšmė:
durchlöcherter Kahn als Fischbehälter
Straipsnelis:
Go. winþi-skauro*, šv. trm. skura, s. v. a. scora, v. v. a. schor ‘Scheufel’ < germ. *skur-ōn- neturi aiškios etimologijos. Buvo bandoma sieti su lie. skiaurė̃ ‘durchlöcherter Kahn als Fischbehälter’, s. air. scoth ‘Blume, Blüte’, atsiradusiais iš ide. šaknies *(s)keu̯h₂- ‘stochern, stoßen’. Tokiu atveju germ. -r- būtų priesaginės darybos. [Taip pat aptariamos ir kitos galimybės].
Šaltinis:
Casaretto 2004, 236

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas