Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
plėškė̃
Reikšmė:
„pakinktai, diržas, juosta“
Straipsnelis:
pleske E. 253 „Sielenzeug“: lie. plėškė̃, šalia pastarosios lie. formos, kaip nurodo Būga RFV LXVI 244 t., yra žem. (kuršių?) plėškė̃ „t. p.“ Tolimesni giminystės saitai yra tik spėjami. Trautmanas Apr. Spr. 401 mano, kad giminiški yra gr. πλέκειν, lo. plectere, s. v. a. flehtan „pinti“ ir kt., Waldė (Vrgl. Wrtb. II 97) čia priskiria s. i. prašna-ḥ „pynimas, pynė“, bet tai rodos galima tik tada, jeigu žem. plė̃skė iš tikro būtų kuršių žodis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 281

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas