Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skiemuõ
Straipsnelis:
Lie. skiemuõ, skaidydamasis *skied-muo (: skíe-sti, - ‘skirti’), negali būti tiesiogiai susietas su sl. *cěnъ.
Šaltinis:
Urbutis 1998f, 298
Antraštė:
skiemuõ
Straipsnelis:
žr. mintuvas
Šaltinis:
Откупщиков 1972, 121–122

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas