Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smelà
Straipsnelis:
žr. smilkti
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 20–21
Antraštė:
smelà
Straipsnelis:
žr. smogti
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 140
Antraštė:
smelà
Straipsnelis:
Prasl. smola (bulg. смола, s.-kr. смо̀ла, slov. smóla, s. r. смола, r. смола, смоль, č. smola, slovk. smola, le. smoła, a. luž. smalić, ž. luž. smóła ir kt.) ‘smala, virta derva’. Plg. r. смалить, le. smalić, a. luž. smalić, ž. luž. smaliś ‘smaluoti, deginti’. Artimiausios paralelės – lie. smelà, la. smȩli ‘t. p.’, kurios siejasi su veiksmažodžių formomis: lie. smélti ‘tepti, juodinti’.
Šaltinis:
Мартынов 1983, 83
Antraštė:
smela
Straipsnelis:
[Recenzuojamas A. Rek̡ēnos Latgalos latvių šnektų rinkinys, kuriame esama ir etimologijų]. Kalupės smaļàinć abejotinai transponuojamas smaļàinis ir susiejamas su smola ‘smala’, bet ne su la. smẹla, lie. smela (žr. Frn. W842).
Šaltinis:
Vitkauskas 1977, 389

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas