Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tumė́ti
Straipsnelis:
žr. tenėti
Šaltinis:
Boryś 1981, 27–28
Antraštė:
tumė́ti
Reikšmė:
tumei darytis, tirštėti, tenėti
Straipsnelis:
Aptariamasis veiksmažodis turi bendrašaknių veiksmažodžių (nešakninių) lotynų ir germanų kalbose. Galima rekonstruoti ide. *tu̯em- / *tum- ‘brinkti, tinti’, išplėstą iš ide. *teu- ir pan. Šio veiksmažodžio vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: lo. tumeō, -ēre ‘būti sutinusiam’, lo. tumēscō, -ere ‘imti tinti’, v. kimrų tyfid ‘nimmt zu, wächst (daugėja, didėja, auga)’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 150; 237
Antraštė:
tumė́ti
Reikšmė:
tirštėti, tėnėti
Straipsnelis:
Ide. veiksmažodžio šakniai *teu̯-/tu̯-/tū- ‘pūstis; daugėti, turėti galios’ būdinga sena semantinė diferenciacija. Lie. tu-mė́ti ‘tirštėti, tėnėti’ plg. su la. tumêt ‘t. p.’, tumîgs ‘storas’, lo. tumēre ‘išsipūsti, tinti’, tumulus, gr. τύμβος ‘kalva, kapas’, s. i. túmra- ‘riebus, tvirtas’ (Būga 1959, 320–321; Fraenkel LEW 1139).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas