Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
úodas
Straipsnelis:
žr. uodega
Šaltinis:
Antraštė:
úodas
Straipsnelis:
[Bendraide. žodis – armėnų] utem ‘ėdu’, aor. (supletyv.) keray. [Lit.: Hübschmann AG I 485; Walde-Pokorny I 118; Walde-Hofmann I 392; Pokorny 287; Adjarian. Arm. Wurzelwörterbuch V 687]. o-abliauto laipsnį, be arm., turi tik vardažodžiai – dariniai kaip gr. ἐδ-ωδ-ή, lie. úodas.
Šaltinis:
Solta 1960, 103

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas