Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výdraga
Reikšmė:
furija, ragana
Straipsnelis:
Yra šio kamieno sudurtinių menkinamos reikšmės darinių, pvz.: aki̇̀plėša […], výdraga ‘furija, ragana, tikras velnias’¹⁰ [¹⁰ P. Skardžius výdraga šaknį sieja su lie. výdra ‘viesulas’ ir laiko priesagos -aga dariniu (žius ŽD 103). Šią nuomonę pakartoja E. Frenkelis LEW 1237–1238). Tikslus darinio atpažinimas komplikuotas, nes lietuvių darybos sistemoje jis izoliuotas, o jo struktūra nepermatoma. Tačiau vis dėlto matyti, kad jo kamienas yra išplėstas, o lietuvių darybinių afiksų inventoriuje priesaga -aga […] neiškiriama (LKG, I). Dėl to […] yra pagrindo jį įtarti esant sudurtinį žodį. Antrasis jo sandas (kamienas) -aga galbūt galėtų būti siejamas su eiga (trm. aiga) ‘ėjimas, eisena’ ar apskritai su veiksmažodžiu eiti, plg. eĩgulė ‘eikli merga, moteris’ (dėl ai : a plg. nespė́ga : nespéiga ‘nespėjimas’) ar su -aka < akis (dėl g : k plg. gaktà : kaktà, griaũnos : kriaũnos, grumplỹs : krumplỹs ir kt.), plg. taip pat pr. aigs ‘Auge’ (Endzelīns J. Senprūsu valoda. – Rīgā, 1943, p. 137), dėl darybos plg. taip pat gugnosà, kumpnosà ir kt. Šis spėjimas reikalauja išsamesnių tyrinėjimų].
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas