Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čepãnas
Reikšmė:
žiponas
Straipsnelis:
čepãnas ‘žiponas’. Tai nelabai aiškios kilmės žodis. Galimas daiktas, atėjo per rusų kalbą, plg. r. dial. чапáн, чепáн ‘toks valstietiškas viršutinis drabužis’ (Dal’ IV 582, 589). Į rusų kalbą žodis pateko iš tiurkų kalbų (Фасмер ЕСРЯ IV, 315). Tiesa, šis pavadinimas vartojamas rytinėse rusų kalbos tarmėse. Kitas variantas – galbūt pavadinimą reikėtų sieti su visai kitokios kilmės r. чáпан, br. жупан, le. żupan ‘t. p.’. Lietuvių kalboje jis užfiksuotas tik XIX a. dainų rinkiniuose (JR 58; JV 718; LKŽ II² 69).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas