Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiurpti
Straipsnelis:
F. Fortunatovas (Ph. Fortunatov, Lituanica. – BB III, 1879, 71) ir Miklošičius (Миклошич 320) r. свирéпый ‘laukinis, piktžolėtas’ gretina su lie. šiurpti, šiurpstu ‘drebėti, virpėti, tirtėti’.
Šaltinis:
Меркулова 1964 (1965)a, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas