Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šónas
Straipsnelis:
žr. grobas
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 23–25
Antraštė:
šonas
Straipsnelis:
Ide. k. keletas žodžių, žym. sąv. ‘šonas’, anksčiau reiškė tik ‘kūno šonas’, todėl siejami su žodžiais, reišk. ‘šonkaulis’. Dažnai reikšme ‘šonas’ vartojami žodžiai, reišk. ‘pusė’. Lie. šonas, la. sans, galbūt (kaip pradinė reikšmė ‘šonkaulis’) gimin. r., slov. sani (pl.) ‘rogės’.
Šaltinis:
Buck 1949, 863
Antraštė:
šónas
Straipsnelis:
Suom. huone ‘Zimmer’ < *šōneš (*‘Anbau, Nebenzimmer’) yra skolinys iš lie. šónas ‘Seite, Flanke’ (la. sãns), darinys šóninė ‘Rippenfleisch; allgemein Seitenstück; kleines (Neben)zimmer, kleiner (Neben)raum; Spreukammer in der Scheune’ (plg. Koivulehto, Journal de la Société Finno-Ougrienne, 84, 1992, p. 167–173).
Šaltinis:
Koivulehto 2000, 104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas